Στο studio Magnanimous θα βρείτε περίπου 80 τ.μ. σάλα ηχογράφησης με εναλλακτική ακουστική όπως πέτρινο δωμάτιο, γυάλινο δωμάτιο, ξύλινο πάτωμα, μοκέτα κ.α., καθώς και 3 θαλάμους απομόνωσης.

Πατήστε επάνω στα βέλη